επιχείρηση
Προϊόντα
Άνοδος μαγνήσιου
Άνοδος αργιλίου
Άνοδος ψευδάργυρου
Ράβδοι ανόδων μαγνήσιου
Πιάτο κραμάτων μαγνήσιου
Θυσιαστική άνοδος
Κατάλυμα μαγνήσιου
Κύριο κράμα μαγνήσιου
Μέταλλο σπάνια γαίας
Ακροφύσια αμμόστρωσης
Οξείδια σπάνια γαίας
Πυροβόλο όπλο φυσήματος άμμου
Ακροφύσιο καρβιδίου βορίου
αλεξίσφαιρα πιάτα
Βαλλιστικά κεραμίδια
Φύλλο κραμάτων μαγνήσιου
Ράβδος ανόδων θερμοσιφώνων
Κύριο κράμα αλουμινίου
Εξώθηση μαγνήσιου