Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2024, η Κίνα εξήγαγε συνολικά 74500 τόνους διαφόρων προϊόντων μαγνησίου

March 27, 2024

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2024, η Κίνα εξήγαγε συνολικά 74500 τόνους διαφόρων προϊόντων μαγνησίου

Στατιστικές για την εξαγωγή διαφόρων προϊόντων μαγνησίου στην Κίνα από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2024 (μονάδα: 10000 τόνους, 10000 δολάρια ΗΠΑ)

 

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2024, η Κίνα εξήγαγε συνολικά 74500 τόνους διαφόρων προϊόντων μαγνησίου  0